Sitemiz ...... Alt Yapısını Kullanmaktadır..

UcakBiletiALL.net Ucuz Uçak Bileti İle Keyifli Uçuşlar Sizi Bekliyor

Sun Express Van Antalya Uçak Seferleri - En Ucuz Uçak Bileti - UcakBiletiALL.Net

Sun Express Van Antalya Uçak Seferleri

Uçak Firması : SunExpress
Havaalanı : Ferit Melen Havalimanı

Kalkış Havaalanı : Van Ferit Melen(VAN)
Varış Havaalanı : Antalya Antalya(AYT)

Uçak Bileti : Ferit Melen Havalimanı Uçak Biletleri

Etiketler :

       KIYI TURİZMİ 

Van Gölü nedeniyle potansiyel olarak kıyı turizmi imkanı mevcut olmakla birlikte henüz turizm amaçlı düzenli bir kıyı çalışması mevcut değildir.Buna rağmen Ayanıs, Amik, Mollakasım,Çitören ve kısmi olarak ta Güzelkonak sahilleri kıyı turizmi amaçlı doğal haliyle kullanılmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİ

 

a. İpek Yolu Turizmi İlimiz tarihi ipek yolu güzergahı içerisindedir. Ancak bu özelliği henüz turizme kazandırılmış değildir. 

 

b. İnanç Turizmi İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.

Dinlerin ortaya çıkışından itibaren dini otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal yerlerin ziyareti kişisel tercihlerin ötesine geçmiştir. Bunun sonucu olarak kutsal yerler yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapmış ve kitlesel bir hareket olarak kendisini göstermiştir. Temelini dini inançların tatmininden alan inanç turizmi; dünya barışının ve kültürlerarası iletişimin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Aynı dine mensup fakat dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, dinlerinin kutsal mekanlarında bir araya gelerek dini inançlarını paylaşmanın yanı sıra birbirleriyle ve aynı dine mensup olsun veya olmasın yerel halka sosyal ve kültürel anlamda bir etkileşim içerisine girerler. Bu noktada inanç turizmi; farklılıkların ve çeşitliliklerin ortaya çıkmasına ve bunlara dinsel hoşgörü, saygı, sevgi ve anlayışla bakılmasına katkı sağlayan evrensel bir kurum niteliğine sahiptir.

Çağımızda üç büyük dinin buluşma yeri olan Anadolu, farklı inançların ve medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de inanç turizmindeki mevsimsel özellik (dini tören ve anma günleri) tüm yıla yayılma özelliği gösterir.

Ülkemiz birçok farklı tarihi ve kültürel değerlerin bir arada bulunabildiği ender ülkelerden biridir. Tarih boyunca pek çok medeniyet bu topraklarda uyum içinde yaşamış ve günümüze zengin ve renkli bir miras bırakmıştır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel ve arkeolojik zenginlikler şüphesiz ki, diğer dinler açısından da son derece önem arz etmektedir. Türkiye, inanç turizmi açısından bir açık hava müzesi konumundadır.

İslam ve Hıristiyan inancına ait medeniyetlere ev sahipliği yapan ilimiz, inanç turizmi potansiyeli açısından önemli bir merkez konumundadır.Üzerinde barındırdığı; Hüsrevpaşa Camii, Akdamar Kilisesi, Kaya Çelebi Camii, Çarpanak Kilisesi gibi önemli eserler ziyaretçilerini beklemektedir. 
 

 

   

Hüsrev Paşa Külliyesi

Eski Van Şehri’nde yer alan ve cami, medrese, han, hamam, sıbyan mektebi, türbe, misafirhane ve imaretten oluşan külliyenin çekirdeğini, Hüsrev Paşa Camii oluşturmaktadır. Mimar Sinan’ın eseri olan Cami, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 567 tarihinde yaptırılmıştır. Yaklaşık kare planlı olan harim mekanının üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Beş gözlü son cemaat yeri yıkılmıştır. Kuzeybatıda minare yer almaktadır. 2 m yüksekliğe kadar duvarları kaplayan çinilerin Rus işgali sırasında sökülerek Leningrad Müzesi’ne götürüldüğü söylenmektedir. Dışa taşıntılı mihrap, kalker taşından yapılmıştır. Dış cephedeki renkli taş işçiliği dikkat çekicidir. Akdamar Kilisesi

 

Şehir merkezine yaklaşık 50 km uzaklıktaki Gevaş İskelesi’nden kalkan teknelerle yapılan 20 dakikalık zevkli bir motor yolculuğundan sonra adaya ulaşılmaktadır. Adaya yaklaştıkça sivri külahlı kilise dikkat çekmektedir. Üzerinde badem ağaçları bulunan ada eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Özellikle bahar aylarında, adanın karşısında yer alan üzeri karla kaplı Artos Dağı’yla etkileyici bir görünüm oluşur. Adaya vardığınızda mutlaka yükseklere tırmanın, doğanın sunduğu müthiş güzellikler sizi farklı duygulara sürükleyecektir. Akdamar Kilisesi 95-92 yılları arasında Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından, Mimar Keşiş Manuel’e yaptırılmıştır. Kilisenin güneybatısındaki şapel 296 tarihinde, doğusundaki şapel XIII.y.y.’da, batısındaki Jamatoun 763 tarihinde, güneyindeki Çan Kulesi ise yüzyıl sonlarında ilave edilmiştir. Kuzeyindeki şapelin tarihi ise bilinmemektedir. Haç planlı Kilise, mimarisi kadar dış cephesini saran bitki ve hayvan motifli kabartmalarla da göze çarpmaktadır. Kabartmaları yapan ustalar İncil ve Tevrat’tan sahnelerle günlük olayları anlatmışlardır.

 

   


Çarpanak Kilisesi

 

 

 

 

 

 

Van’ın merkezine yakın Dibekdüzü köyü burnunun açığındaki adaya Van iskelesinden veya köyün iskelesinden ulaşılıyor. Adanın kuzey yönünde kurulmuş olan Ctouts Manastır Kilisesi St. Jean’a adanmıştır. Batısında Jamatoun ve kuzeydoğusundaki şapel, kompleksi tamamlamaktadır. Manastır topluluğunun tarihi IX. yüzyıla kadar uzanıyor. Manastır gezisinden sonra adanın güzel kumsallı plajında güneşlenmek ve göle girmek ise bu gezinin küçük bir ödülü olmaktadır. 
 

 

    Adır Kilisesi

 

Adaya ulaşım, şehir merkezine 40 km. uzaklıkta bulunan Yaylıyaka Köyü ile Erciş ilçesinden teknelerle sağlanmaktadır. XI. y.y.’da yapılan ve önemli bir kitap yazma merkezi olarak ün kazanan manastır; Saint Georges Kilisesi, Saint Sion Şapeli, papaz okulu ve keşiş hücreleri gibi bölümlerden oluşmuştur. 766’da ise yapıya Jamatoun eklenmiştir.

 

   Kaya Çelebi Camii

Osmanlı devrinin önemli yapılarından biri olan ve Eski Van’ın günümüzde kullanılan tek mimari eseri olan caminin yapımına Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından 660 tarihinde başlanmış, ancak Koçi Bey'in idam edilmesi üzerine 663 yılında Cem Dedemoğlu Mehmet Bey camiyi tamamlatmıştır. Plan ve mimari bakımından Hüsrev Paşa Camii örnek alınarak yapılan cami, kare planlı üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Kuzeyde beş gözlü son cemaat yeri ve kuzeybatıda dışa taşıntı yapan bir minare ile küçük bir avlu yapıyı tamamlamaktadır. Caminin yapımında renkli taş kullanılmıştır. Yedi Kilise

 

Erek Dağı’nın batısına kurulan ve Yedi Kilise adıyla anılan Varakvank Manastırı, Van’ın 9 km. güneydoğusunda, Yukarı Bakraçlı Köyü’nde bulunmaktadır. Değişik zamanlarda yapılan kiliseler ile keşiş hücreleri, sosyal tesisler ve birçok ek yapıdan oluşmaktadır. Aslında anıldığı gibi yedi adet kilise olmayıp iki grup halinde beş kilise, kiliseye eklenen bir Jamatun, bir kütüphane ve bir çan kulesi bulunmaktadır. Kutsal içeriğinin yanı sıra, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi etkinlikleriyle de ün yapan manastırın büyük bir bölümü günümüze ulaşmamıştır.

 

   St.Bartholomeus Kilisesi

Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde bulunmaktadır. Mimari ve süsleme özelliklerine göre, kilisenin 3- yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Yapı daha sonra kapsamlı onarımlar geçirmiştir. Günümüze ulaşan şekil 7- yüzyıllardan kalmadır. Batı cephenin ortasında anıtsal bir giriş yer almaktadır. Yapının tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kiliseyle jamaton kısmının bütün olarak ele alınması yanında, batı cephedeki portalde yer alan figürlü plastik, yapının önemli yanlarını oluşturmaktadır.

 Gevaş Halime Hatun Kümbeti

Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nın doğu tarafında bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Melik İzzeddin tarafından 555 tarihinde, kızı Halime Hatun için yaptırılmıştır. Ustası Ahlatlı Pehlivan oğlu Esed'dir. Köşeleri pahlanmış kare kaide üzerine onikigen gövdeli olarak yapılmıştır. Üstten piramidal bir külahla örtülmüş kümbet, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. İki katlı inşa edilmiş kümbetin cenazeliği kare planlı olup, doğudaki kapısına merdivenle inilmektedir.

İzzettin Şir Camii

 

Cami, Gevaş'ın Hişet Mahallesi’nde bulunmaktadır. Üzerinde inşasına ilişkin herhangi bir kitabe bulunmamasına rağmen, Van ve Hakkari Hakimi İzzettin Şir tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Genel olarak XIV-XV yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yapı, kare planlı bir cami ile bunun kuzey duvarına bitişik medreseden oluşmaktadır. Cami, mihrab önü kubbeli ve iki sahınlıdır. Yapıda düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephenin ortasındaki minare, günümüzde eklenmiştir.

Erciş Zortul Kümbeti

Erciş'in Zortul Köyü yakınlarında yer almaktadır. XV. yüzyıl başlarında Karakoyunlular'dan önemli bir şahsiyet için inşa edildiği tahmin edilmektedir. İki katlı kümbetin kare kaidesi ve bunun üzerinde onikigen gövdesi mecuttur. Üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür. Kümbet, üzerindeki figürlü bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Kümbet üzerinde, çift başlı kartal, aslan ve kuş figürleri yer alıyor.

c. Arkeolojik Turizm

Kaleler
Van Kalesi

Çavuştepe Kalesi

Hoşap Kalesi

Ayanis Kalesi

Anzaf Kalesi

Hişet Kalesi

Zernek Kalesi

Yoncatepe Kalesi

Çavuştepe Kalesi

Hoşap Kalesi  

 

 

 
Hoşap Kalesi

 
Çavuştepe Kalesi

 

 

 

 

 

Nekropoller

Altıntepe Nekropolü

Yoncatepe Nekropolü

Kalecik Nekropolü

 

Höyükler 

Tilkitepe Höyüğü

Karagündüz Höyüğü

Dilkaya Höyüğü

 

Açık Hava Mabetleri
 
Meher Kapı

Yeşilalıç (Pagan) Kaya Nişi

Analı Kız Açık Hava Mabedi

 

 

 
Analı Kız Açık Hava Mabedi

 
Meher Kapı

Diğerleri Alniuni Kenti ve Taş Atölyesi

Balaban Demir Ergitme Merkezi

Yeşilalıç (Pagan)

 

EKO TURİZMİ

Yaylalar

Geniş( Keşiş ) Gölü

Gürpınar -Yalınca

Gürpınar – Norduz

 

Kamp-Karavan

Gevaş Kızılay Gençlik Kampı

Akdamar Restorant Kampı

 

Foto Safari 

Potansiyel olarak Bahçesaray İlçemiz bu turizm dalına müsaittir.

 

KIŞ TURİZMİ

Kayak Merkezleri Van – Gürpınar Kurubaş Tepesi

Gevaş Abalı Köyü

 

ENDEMİK TURİZM

Erçek Yöresi

Norduz Yöresi

Gevaş Artos Dağları

Başkale Karasu Vadisi

Erciş Zilan Deresi

Erek Dağı Ve Geniş Gölü Yaylası Gibi

 

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ TURİZMİ

Erçek gölü ( Flamingolar )

Karasu Deltası (Flamingolar)

Çarpanak ve Adır Adaları ( Martı )

Diğer bölgeler: Balıkçıl, Kaşıkçı, Aladoğan, Ur Kekliği, Toy, Telli Turna, İshak Kuşu, Karaalılı Örümcek Kuşu, Kırmızı Gagalı Dağ Kargası, Yaban Kartalı, Suna, Dik Kuyruklu Ördek, Yaz Ördeği v.s.

 

   

 

AV TURİZMİ

Mermit, Köprüler Köyü Kuş Avcılığı ( Bıldırcın ve Ördek )

Erek ve Artos Dağları ( Tilki Ve Keklik )

Çarpanak Adasında ( Tavşan )

 

DAĞCILIK TURİZMİ

Tırmanış Artos Dağı,

Süphan Dağı,

Erek Dağı

Nemrut Dağı

 

SUALTI DALIŞLARI TURİZMİ

Aşağıdaki alanlar sualtı dalışları yapılmaya müsaittir. Edremit Jandarma Sahil Güvenlik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ekipler mevcuttur.

Akdamar

Adır

Reşadiye

 

SU SPORLARI TURİZMİ

Su Kayağı

Edremit , Gevaş ve Merkez Çarpanak açıkları bu spor için müsaittir.

Olta Balıkçılığı Aşağıdaki alanlar bu sporu yapmaya müsaittir

Zernek Barajı,

Sarı Memet Barajı,

Koç Barajı

Karasu Çayı

Bend-i Mahi Çayı

Mermit Suyu

 

RAFTİNG TURİZMİ

Bahçesaray İlçesi potansiyel olarak müsaittir.

 

 

 

SAĞLIK TURİZMİ

Erciş Doğancı Kaplıcası ( Erciş Merkez 30 Km.)

Çatak Şeyh Cürüh Kaplıcası ( Çatak Merkez 0 Km.)

Başkale Kelegom Kaplıcası ( Başkale Merkez 20 Km.)

Başkale Dereiçi Kaplıcası ( Başkale Merkez 47 Km.)
  

Gidiş Seferleri - Van,Ferit Melen(VAN) » Antalya,Antalya(AYT) Online Uçak Biletinizi Buradan Sorgulayın
Havayolu SeferNo H.Saati  V.Saati Kalkış Varış Fiyat  
Sun Express
7617
21:15
23:20
Van (VAN)
Antalya (AYT)
 
153,99TL
 
 

ONLİNE SunExpress VAN UÇAK BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Vandan Antalyaya yada Antalyadan vana seferi olan AnadoluJetin Uçak Biletini sorgularsınız ,Aynı anda Aynı yöne seferi olan Sun Express ve Türk Hava Yolları uçak firmalarının tüm seferlerini tek seferde sorgulayarak karşılaştırıp en ucuz uçak biletini sitemizden online alabilirsiniz.

Van, Mezopotamya coğrafyasının illerinden olup, bu coğrafyanın kuzeydoğu tarafında yer almaktadır. Kuzeyden Ağrı, batıdan Bitlis ve Siirt, güneyden Hakkari ve Şırnak illeriyle, doğudan da İran'la sınırlıdır.
 
a) Dağları: Van’ın yarısından fazlası, dağlık ve engebelidir. Topraklarının %53.4'ü dağlık, %27.3'ü dalgalı ve %5.6'sı yayladır.
1900 m’den sonraki araziler özellikle dağlıktır. Bunların bazıları (Van, Van Gölü) İsabey (3000m), Şevli(Şillo 2900m), Haki(Ğenke 2450m), Erek(3250), Kazan(2890), Kuh(2850), Nemrut(3050), Süphan(4434m), Aladağ(3255), Tendürek(3312) diğer irili ufaklı dağlar ise İrini, Ahta, Artos, Karahayal, Gündizin, Melek, Koçalan, Nacarabat, Rentümer, Kuğu, Şuşanız, Narguh, İspiriz, Irgat vs dağlarıdır.
 
b) Ovaları: Çaldıran, Muradiye (Bargiri), Tarhanı, Noşar, Akbulut, Hoşab,Geveren, Havasör, Saray, Karakilk, Ercek, Van, Erciş.
 
c) Vadi ve Platoları: Tarhani, Noşar, Akbulut, Hoşab, Havasör, Bendimahi, Karasu, Memedik.
 
d) Yaylaları: Arazisinin 2450 m'den sonraki tüm düzlükleri yayla olarak kullanılır, ki; bu yaylalar hem ot bakımından hem de su bakımından çok verimli bir özelliktedir. Bu zenginlik, yörede hayvancılığın gelişmesinde ve tarımda büyük etken olmuştur.
 
e) Gölleri: Van’da Van Gölü'nden başka irili ufaklı 13 göl daha vardır. Bunlar; Erçek, Kotur, Kaş, Şor, Engis, Hasan Timurhan, Akgül, Süphan, Hıdırmenteş, Keşiş, Irmağı, Çenge ve Sarı göllerdir.
 
f) Akarsu ve Dereleri: Karasu, Bendimahi, Hoşap, Memedik, Zilan, Dili, İrşat, Kırgeçit, Çığlı, Çatak suyu ve derelerini sayabiliriz Bu su ve dereler, genellikle göle akarlar.
Van'ın Kahvaltı ve Yemekleri
Van’ın yerel lezzetler sunan mutfağının önemli bir kısmını kahvaltı salonları oluşturuyor. Kentin çeşitli yerlerinde bulunan kahvaltı salonlarında masaları, kaymak, bal, otlu peynir ve tereyağı gibi doğal ürünler donatıyor.
 
Ayrıca, kente gelen turistleri, geleneksel Van yemekleri arasında bulunan kavurmalı uşkun ekşilisi, sengeser, kurut aşı, Kürt köftesi, ayran aşı, şile, bulgur aşı, çılbır, keledoş, mıhla ve tandır balığı bekliyor.
 

 

Etiketler » SunExpress Van - Antalya uçak bileti al   » SunExpress Van - Antalya Uçak seferleri   » SunExpress Van - Antalya Uçak Bilet fiyatları  
Google ARA: Sun Express Van Antalya Uçak Seferleri

Havayolu Firma Kategorisi

Son Eklenen Yurt İçi - Yurt Dışı Uçak Seferleri

 • Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Uçak Bileti
 • Ankara Antalya Uçak seferleri Tüm firmalar
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara Adana Uçak Seferleri Otobüs Bile
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Adana,Şakirpaşa(ADA)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara Adana Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Adana,Şakirpaşa(ADA)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • Türk Hava Yolları Ankara İzmir Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara İzmir Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara İstanbul Sabiha Gökçen Uçak Sefe
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Sabiha Gökçen(SAW)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara İstanbul Sabiha Gökçen Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Sabiha Gökçen(SAW)
  : Uçak Bileti
 • Türk Hava Yolları Ankara İstanbul Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : İstanbul,Atatürk(IST)
  : Atatürk Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Ankara Antalya Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • AnadoluJet Ankara Antalya Uçak Seferleri
  : Ankara,Esenboğa(ESB)
  : Antalya,Antalya(AYT)
  : Esenboğa Havalimanı Uçak Bileti
 • THY Elazığ İzmir Uçak Seferleri
  : Elazığ,Elazığ(EZS)
  : İzmir,Adnan Menderes(ADB)
  : Elazığ Havalimanı Uçak Bileti
 • ucuz uçak biletleri
  OnlineALL.Net Facebook OnlineALL.Net Twitter ping